Aktuality

GDPR – metodická příručka pro ambulantní sféru

1. 6. 2018

=

Vážení kolegové,

=

Vzhledem k tomu, že se setkáváte s různou interpretací zavádění GDPR do ambulantních praxí, které podávají zubní lékaři podle toho, jakého semináře o GDPR se zúčastnili, (s rozpory jestli musí být smlouva mezi ordinací a laboratoří nebo, zda je laboratoř správce či zpracovatel), chtěli bychom vám pomocí metodické příručky pro ambulantní praxe z dílny Ministerstva zdravotnictví a ÚZIS přiblížit, jak je to s ochranou osobních údajů v této sféře.

Pokud si chcete nastudovat celou příručku, můžete si ji stáhnout níže:

Metodická příručka „Jak implementovat GDPR v ambulantní sféře“.

Protože je tato příručka velmi rozsáhlým dokumentem, vyjmuli jsme části, které osvětlují rozdílná stanoviska a zároveň jsou doplněna právním výkladem, jako například, že smlouva mezi lékařem a laboratoří povinná není, ale je doporučeno ji sepsat, protože je v zájmu lékaře, aby chránil údaje, které předává laboratoři. Rovněž z právního výkladu k dané odpovědi vyplývá, že lékař je správce a laboratoř zpracovatel. Tato část příručky je řešena formou otázek a odpovědí a je zaměřena na problematiku praxe laboratoří obsluhující lékaře. Možná v ní najdete i jiné odpovědi na sporné otázky.

Výběr z metodické příručky.