Aktuality

Mezinárodní zasedání v Rájeckých Teplicích

31. 10. 2017

=

Vážení kolegové,

=

Dne 26. října 2017 v rámci Multidisciplinární mezinárodní konference v Rájeckých Teplicích, pořádané Slovenskou komorou zubních techniků, proběhlo mezinárodní zasedání představitelů organizací zubních techniků ze států Visegrádské čtyřky a Rakouska.

Za KZT se jednání zúčastnila paní prezidentka Bc. Alexandra Seidlová, Naděžda Kroupová a Marcela Tůmová.

Po úvodním představení zástupců jednotlivých organizací pokračovalo jednání podle předem vytyčených bodů programu:

  1. Představení organizace
  2. Úloha organizace ve státě
  3. Postavení zubních techniků ve státě
  4. Vzdělávání zubních techniků
  5. Publicita Novely Směrnice o zdravotnických prostředcích
  6. Druhy možné spolupráce do budoucna

Informace od organizací zubních techniků zúčastněných států byly velmi zajímavé, některé přínosné pro další vyjednávání na ministerstvech ČR.

IMG_3329

IMG_3323

IMG_3330

IMG_3327