Aktuality

Zpráva z VIII. volebního Sněmu KZT ČR

3. 5. 2017

DSC_0161

=

Vážení kolegové,

=

VIII. řádný Sněm KZT se uskutečnil 29. dubna 2017 pro nás již známém prostředí hotelu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově. Tentokráte šlo o Sněm volební, který se konal po řádném vypršení volebního období tří let.

Sněmu se zúčastnilo 261 řádných členů a 4 hosté

Byla přítomna advokátka Mgr. Kateřina Švajcrová, která dohlížela, aby Sněm a volby probíhaly v souladu s právními předpisy,

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry Seidlové zpráva o činnosti KZT za ohledně I kódů, o schválení zákona 96, o minimální mzdě, informace o výkazech ÚZIS – výčet zpráv najdete v Usnesení Sněmu a podrobnosti v zápisu ze Sněmu, který bude po zpracování uveřejněn v rubrice mezi zápisy.

Sněm přistoupil i k úpravě stanov, aby lépe specifikoval povinnosti členů.

Před přestávkou byl Sněm vyzván, že má možnost doplnit kandidáty do Rady, protože kandidoval přesný počet, který měl být volen. Advokátka Mgr. Kateřina Švajcrová navrhla Sněmu, že pokud se nepřihlásí další zájemci, v tom případě by bylo vhodnější snížit počet Rady na 5 členů. Tuto variantu ovšem Sněm jako nejvyšší orgán neschválil. Proto bylo představeno 7 kandidátů do Rady KZT a 3 kandidáti do Revizní komise.

Po pauze a spočítání hlasů byly předsedkyní volební komise Monikou Kosturikovou vyhlášeny

výsledky voleb:

Rada KZT: řazeno abecedně

1. Bc. Černá Jana
2. Jiřík Tomáš
3. Kroupová Naděžda
4. Bc. Seidlová Alexandra
5. Svorad Marián
6. Bc. Wrchlabský Peter
7. Zapletal Petr

=

Revizní komise KZT: řazeno abecedně

1. Kvasničková Milada
2. Tomečková Věra
3. Vetýšková Iveta

=

Nově zvolená Rada tajnou volbou rozhodla, že prezidentkou KZT ČR bude paní Alexandra Seidlová, která zvolila jako viceprezidenta pana Petra Zapletala. Podle stanov byli oba tito kandidáti ještě potvrzeni Sněmem. Revizní komise si mezi sebou zvolila předsedkyni Věru Tomečkovou.

Po skončení Sněmu proběhlo školení BOZP, z kterého si jednotliví účastnící odnesli materiály a certifikáty, potřebné pro provoz laboratoří.

DSC_0184

DSC_0187

DSC_0186

DSC_0194

DSC_0218

DSC_0177