Aktuality

Od 1.1.2017 se opět zvedá minimální mzda!

1. 12. 2016

=

Vážení kolegové,

=

5. října 2016 rozhodla vláda ČR o dalším navýšení minimální mzdy. Od 1.1.2017 se zvýší minimální mzda z 9 900 na 11 tisíc korun. S růstem minimální mzdy výrazně vzroste i zaručená mzda. Ta garantuje nejnižší možný příjem, který musí zaměstnanci určitých profesí za svou práci dostat. U některých odborností se zaručená mzda zvýší z nynějších 19 800 korun na 22 tisíc korun měsíčně.

U zubních techniků, jak už jsme dříve psali, se uplatňuje minimální zaručená mzda následovně: Pro zubního technika pracujícího pod odborným dohledem je určena skupina prací č.4 a zubní technik pracující bez odborného dohledu spadá do skupiny č.5 – do této skupiny spadá rovněž zubní technik se specializací.

Níže je zobrazena tabulka s novou výší zaručené minimální mzdy. Skupiny prací, které se týkají zubních techniků jsou vyznačeny modře.

MZM

Informace pro zaměstnavatele:

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.

Informace pro zaměstnance:

V případě, že zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele minimální zaručenou mzdu, má možnost podat podnět k provedení kontroly na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce, protože se jedná o porušování pracovněprávních předpisů.