Aktuality

Jak dlouho archivovat doklady?

26. 11. 2015

=

Vážení kolegové,

=

Vzhledem k tomu, že nevíte a často se nás dotazujete, jak dlouho máte archivovat různé doklady včetně technických štítků, vypracovali jsme pro vás přehled, který osvětluje jak který doklad uchovávat. Tento přehled jsme umístili do rubriky „Důležité informace“.