Aktuality

Zpráva z V. Sněmu KZT ČR – výsledky voleb

28. 4. 2014

DSC_0152 - kom  název akce

=

Vážení kolegové,

=

V. řádný Sněm KZT se uskutečnil 26. dubna 2014 pro nás již známém prostředí hotelu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově v jedné z nejklidnější části Prahy, v blízkosti Pražského hradu. Tentokráte šlo o Sněm volební, který se konal po prodloužení volebního období o půl roku od vypršení mandátu – do jara 2014.

Sněmu se zúčastnilo 170 řádných členů a 1 host – Mgr. Kateřina Švajcrová, která dohlížela, aby Sněm a volby probíhaly v souladu s právními předpisy,

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry Seidlové zpráva o činnosti KZT za celé uplynulé prodloužené volební období. Poté následovaly další zprávy – zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, dílčí zprávy o připravovaném zákonu o zdravotnických prostředcích, který je nyní ve 2.čtení v Parlamentu, o „České komoře zdravotnických pracovníků“, o FEPPD, o nekalých laboratořích a ostatní výčet zpráv najdete v Usnesení Sněmu a podrobnosti v zápisu ze Sněmu, který bude po zpracování uveřejněn v rubrice mezi zápisy.

Díky novému občanskému zákoníku musel Sněm přistoupit i k úpravě stanov, protože dochází ke změně názvu občanských sdružení na občanské spolky.

Ještě před zahájením představení kandidátů a voleb Sněm na doporučení Revizní komise rozhodl o snížení počtu členů Rady z devíti na sedm členů. Před přestávkou bylo Sněmu představeno 8 kandidátů do Rady KZT, do Revizní komise nikdo nekandidoval, proto podle stanov musí stávající dvě členky paní Eva Klingorová a paní Milada Kvasničková pokračovat v Revizní komisi a byl k nim kooptován a Sněmem schválen nový člen: paní Věra Tomečková.

PR agentura, která spolupracuje s KZT na zviditelnění profese zubního technika, ve své prezentaci shrnula dosažené výsledky a nastínila možnosti další spolupráce v případě, že se Komora rozhodne pokračovat. Poté probíhala diskuse s představiteli agentury a Sněm schválil vydání tiskového prohlášení, jehož znění najdete zde.

Předseda volební komise pan Jiří Šarman oznámil výsledky voleb, které uvádíme níže.

Výsledky Voleb:

Bylo odevzdáno 169 platných hlasů

1. Petr Zapletal 168
2. Marián Svorad 166
3. Naděžda Kroupová 165
4. Lenka Kujanová 164
5. Alexandra Seidlová 162
6. Jana Černá 142
7. Wrchlabský Petr 139

 =

Nově zvolená Rada tajnou volbou rozhodla, že prezidentkou KZT ČR bude paní Alexandra Seidlová, která zvolila jako viceprezidenta pana Petra Zapletala. Podle stanov byli oba tito kandidáti ještě potvrzeni Sněmem.

Po skončení Sněmu proběhlo školení BOZP, z kterého si jednotliví účastnící odnesli materiály a certifikáty, potřebné pro provoz laboratoří.

 

DSC_0157  DSC_0164

DSC_0169  DSC_0170

DSC_0198  DSC_0171

DSC_0219  DSC_0200

DSC_0208  DSC_0217

DSC_0227  DSC_0229