Aktuality

Zajištění pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem

1. 11. 2013

=

Vážení kolegové,

=

V poslední době se setkáváme s dotazy, které se týkají zajištění pracovněprávních služeb zaměstnavatelem. (např. zda zaměstnavatel musí mít svého závodního lékaře, při jakém počtu zaměstnanců atd.)

S účinností od 1. dubna 2012 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se lékařských prohlídek zaměstnanců (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Novela tohoto zákona účinná od 1. dubna 2013 otevřela opět řadu otázek a proto se pokusíme v rubrice „důležité informace“ shrnout základní body této komplikované právní úpravy, která bohužel přinese i vašim laboratořím zvýšení nákladů a administrativy.

=

=