Aktuality

Nečekaně smutná zpráva……

28. 6. 2013

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem kolegům, že nás navždy opustil pan Stanislav Pavlíček, předseda revizní komise KZT ČR, dlouholetý člen a následně předseda SZT-P. 
Tato ztráta je pro nás zdrcující, neboť přišla nečekaně, po krátké a zákeřné nemoci, která si vybrala svou daň. 
Pan Pavlíček měl vždy mimořádný smysl pro čest, spravedlnost a poctivost. Jak sám říkal, patřil do staré školy, která nepoctivost a nečestnost netolerovala, a spravedlnost hájila. 
Všem, kdo jsme ho znali, byl vzorem, který bude navždy chybět.
Drahý Stando, jménem zubních techniků děkujeme.

 

Pavlicek Stanislav