Aktuality

Reakce SKZT na inzerát uveřejněný 24. 4. 2013

9. 5. 2013

=

Vážení kolegové,

=

dne 24.4.2013 byl do rubriky „Zaměstnání hledám“ vložen příspěvek tohoto znění:

Dobrý den, chtěl bych zareagovat na článek p. Slezáka z vysoký školy sv.Alžbety se Slovenska. Je to totálni výmysel a pán to píše jenom proto, že jeho mamička pracuje na ministerstvu zdravotníctví a za pomoci jí a pár lidí z vedení komory z.t. ze Slovenska zlikvidovali odborné pomaturitní studium zubních techniků které vychovávalo kvalitních zubních technikov přes padesát let. Je to soukromá vasoká škola kerou vlastní pár lidí z vědení komory z.t. na Slovensku s poplatkem za jeden semestr  1000 €. Je to zlodejina kerá nemá vě světe obdobu.

Vzhledem k tomu, že webové stránky jsou veřejné a tento příspěvek přečetli kolegové ze Slovenské komory zubních techniků, byli jsme požádáni o zveřejnění jejich reakce:

Reakcia SKZT na inzerát uverejnený 24. 4. 2013 na webe českej komory ZT

Slovenská komora  zubných technikov (ďalej len SKZT) chce reagovať na inzerát č.1891 od Jiřího Verehu, ktorý bol zverejnený dňa  24. 4. 2013 na webovej stránke Komory zubních techniků ČR v časti „Zaměstnáni hledám“, ktorý je pravdepodobne reakciou na článok „Prečo by mal zubný technik študovať na vysokej škole“.

V prvom rade treba zdôrazniť, že Mgr. Ján Slezák, dipl.z.t. nie je v príbuzenskom vzťahu s pani doc. PhDr. Zuzanou Slezákovou, PhD., MPH, vedúcou Odboru zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva SR. Ide iba o zhodu mien.

Z dôvodu nízkeho záujmu o vyššie odborné štúdium v odbore zubný technik stredné zdravotnícke školy v SR už niekoľko rokov tento odbor neaktivovali. Stredná zdravotnícka škola v Žiline, ktorá minulý rok oslávila 50. rokov od svojho založenia, nesplnila požiadavky na udelenie akreditácie pre vyššie odborné štúdium a pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore zubný technik. Všeobecne možno konštatovať, že pedagógovia pôsobiaci na stredných zdravotníckych školách v študijnom odbore zubný technik nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výučbu a mnohí pedagógovia doteraz vyučujú len na základe udelenej výnimky z požadovaného vzdelania.

Rozvoj nových technológií v zubnej technike a  v stomatológii tak napreduje, že zubný technik, ktorý má iba stredné odborné vzdelanie a vzdelávaný bol podľa doterajších učebných osnov, nemá šancu udržať s týmto rozvojom krok a následne napĺňať stále vyššie požiadavky. Aj vysoká finančná čiastka za zubnú protetiku vedie k úbytku práce pre zubných technikov a následnému znižovaniu  vzdelávacích ustanovizní a počtu študentov v aktivovaných študijných odboroch.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (ďalej len VŠZaSP sv. Alžbety) bola, podľa jej štatútu  z 21.10.2002, zaregistrovaná ako nezisková organizácia na Krajskom úrade v Bratislave pod. č. OVVS-673/54/2002-NO a ako sa tu môžete dočítať – zriaďovateľom školy nie je ani jeden z predstaviteľov  SKZT (bývalých ani súčasných). Študijný odbor „Zubný technik“ bol na tejto vysokej škole po prvý krát aktivovaný v akademickom roku 2007/2008. V rovnakom období bol  tento študijný odbor aktivovaný aj na Jesseniovej LF UK v Martine. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave má 11 katedier a odbor Zubná technika tvorí súčasť jednej z nich  – konkrétne ide o Katedru Teoretických disciplín, Laboratórnych vyšetrovacích metód a Zubnej techniky.

Je pravdou, že VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave je súkromnou vysokou školou. Avšak nie je pravdivé tvrdenie, že sa za semester platí 1000,- eur. V akademickom roku 2013/2014 je  stanovený poplatok za prvý semester  v prvom ročníku 392,- eur. Aktuálne škola eviduje viac ako 80 žiadostí o štúdium v študijnom odbore zubný technik pre  akademický rok 2013/2014. Doteraz opustilo brány VŠZaSP sv. Alžbety viac ako 190 odborníkov zo študijného odboru  zubný technik. V aktuálne prebiehajúcom štúdiu sú zaradení aj študenti zo zahraničia.

Na záver považujeme za potrebné uviesť, že SKZT sa netají myšlienkou znižovania počtu študentov na stredných zdravotníckych školách  v študijnom odbore zubná technika. Tento postoj vychádza z aktuálneho vývoja na trhu práce v SR – kým v nedávnej minulosti  na jedného zubného lekára pripadalo 1,3 – 1,5 zubných technikov, v súčasnosti  je to už len 0,3. SKZT ako organizácia hájaca záujmy zubných technikov na Slovensku nechce aby školy chrlili ďalšie zástupy kvalifikovaných nezamestnaných. Po roku 2008 je pokles zubných technikov spôsobený aj vedecko – technickým rozvojom, ako je automatizácia, robotizácia, vývoj skenerov, atď. Jeden frézovací prístroj má dennú kapacitu 450 – 500 členov kovovej konštrukcie  a môže nahradiť aj 50 zubných technikov vo fixnej protetike. Na druhej  strane si však treba uvedomiť, že s postupujúcimi výdobytkami vedy a techniky stúpa tiež potreba vzdelaných zubných technikov, ktorí budú rovnocennými partnermi zubných lekárov. S nepochopením a kritikou vysokoškolského vzdelávania zubných technikov sa stretávame skôr u osôb z radov zubných lekárov než od samotných zubných technikov. Preto nás mrzí, že sa takto vyjadruje zubný technik, nehovoriac o lživých informáciách, ktoré hraničia až s urážkami na cti. SKZT uvíta skôr konštruktívny dialóg, než takéto nepodložené osočovanie. V prípade, že má pán Vereha záujem o dialóg SKZT sa mu nebráni v žiadnej podobe (osobnej, elektronickej či písomnej).

V prípade opakovania útokov podobného charakteru SKZT zváži vyvodenie  právnych krokov.

RNDr. Jaroslav Šaár, dipl.z.t.
prezident
Slovenské komory zubných technikov
=
=