Aktuality

SPŽČR – Otevřený dopis ČSSD

3. 4. 2013

logo_spcr
 
Na Strži 9, 140 00 PRAHA 4
tel: 733 669 180
e-mail: spzcr@volny.cz
 
 

Otevřený dopis členům České strany sociálně demokratické

Vážení sociální demokraté,

=  

my, živnostníci a drobní podnikatelé, kteří jsme členy Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, jsme vždy chápali československou stranu sociálně demokratickou jako středovou levicovou stranu.  Jako profesní sdružení hájíme zájmy živnostníků a drobných podnikatelů již od roku 1989, dá se říci od data, které je i znamením znovuobrození Československé strany sociálně demokratické. Vždy, jsme aktivně vystupovali vůči nekalým podnikatelským praktikám, protekcionalismu, korupci, klientelismu, a v neposlední řadě jsme vždy podporovali přijetí takových opatření, která nejsou pouze populistickým manévrem, ale vedou k nápravě nešvarů a postihu těch, kteří porušují zákony a platné právní normy této země.

Velká většina z nás z výsledků své práce živí pouze svoje rodiny, další zaměstnávají jednoho až několik desítek lidí a tím dávají práci lidem ve svém okolí. Tudíž i tito lidé jsou závislí na prosperitě živnostníka. Nás a naše rodiny stejně jako rodiny našich zaměstnanců postihují zvýšené náklady na provoz rodin, nežijeme v nějakém živnostenském bezstarostném vakuu. Navíc v době recese, musíme najít zakázky, dosáhnout jejích uhrazení, abychom mohli zajistit sebe a své zaměstnance. Náš zaměstnavatelský svaz stojí mimo politická uskupení z jednoho prostého důvodu, který, bohužel, potvrdila více jak dvacetiletá historie a zkušenost.Každá vláda od roku 1989, kdy naše společnost přešla k budování tržní ekonomiky, přijímá řadu opatření pro ozdravení ekonomiky. Pravicové vlády opatření charakteru postihující většinu obyvatel, tedy i nás. Levicové vlády zaměřují svá opatření na zdanění malého a středního podnikání, tedy hlavně nás.

Zajímavou skutečností však zůstává, že nikdy nejsou přijata systémová opatření, která umožňují destrukci daňového systému jako celku. Jen namátkou uvádíme:

– transparentnost financování politických stran

– účelové dělení firem, především s cílem vyvádění zisku mimo území státu

– nerovnost v plátcovství  DPH a její povinné registraci

– nedostatečnou kontrolu nabývání zboží a jeho prokazatelnosti

– rozmělňování soutěžených zakázek po uzavření „ výběrových „ řízení na množství subdodávek

– působení firem s nejasnou vlastnickou strukturou

– nepostihování masivního vyvádění prostředků ve prospěch účelových zakázek, „S karty“,   „Open Kart“, „Izip“ a další

– předražení státních zakázek především v IT oblastech

– umožnění podnikání krachujícím subjektům ve stejném předmětu podnikání

– umožnění podnikání občanům jiných států bez splnění základních podmínek: znalosti jazyka, odborných předpokladů,  bydliště a prokazatelného sídla firmy, řádné daňové a  finanční evidence.

Toto je jenom část problémů, které jsou skutečnými viníky neutěšeného stavu ve výběru daní a podnikatelského prostředí. Pravicové ani levicové vlády pro odstranění těchto nerovností udělaly velmi málo.

Již několikrát, jsme navrhovali opatření, která by vedla k odstranění negativních důsledků „švarcsystému“.  Bohužel, naše politická reprezentace se místo hledání řešení, pohybuje v extrémech

a) jeho zneužívání b) jeho úplného zákazu se všemi důsledky komplikací v oblasti růstu nezaměstnanosti. Jen pro zajímavost, jedná se především o velké firmy v řadě případů zahraniční, které tohoto systému zneužívají. Nikoliv živnostníci a OSVČ.

Očekávali jsme od sjezdu největší levicové strany, že se ve svém programu jasně vymezí i svou programovou politikou vůči nám, živnostníkům a malým a středním podnikatelům. Jestliže je tímto vymezením vyjádření stínového ministra financí, a následném mírnění negativních reakcí tím, že za neutěšený stav může vláda špatným výběrem daní, pak ztrácíme veškeré iluze a naděje, že se najde vláda, která nebude provádět nejen populistickou politiku, ale opravdové změny, které postihnou ty, kteří cíleně zneužívají situace, které jsme v několika případech uvedli.

Jak tedy máme my, parazité, chápat deklarovanou podporu malého podnikání ze strany vedoucích představitelů sociální demokracie. Nabízí se pouze jedna odpověď. Pouze jako prázdný populismus.

Bohužel jsme se dočkali ocenění, chcete-li nálepky, která předčila veškeré naše očekávání. Lidé jako pan Mládek svým selektivním nekomplexním uvažováním nemohou být těmi, kteří by oslovili cca 652.000 profesionálních živnostníků a jejich rodin, kteří vynakládají v době recese, kterou nezavinili, nemalé úsilí na uživení nejen sebe, ale i rodin svých zaměstnanců.

 

Představenstvo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

Praha 18.3.2013