Aktuality

Akce ČSI v roce 2013

7. 2. 2013

logo CSI

=

Akce ČSI v roce 2013         

 

Motto – Kvalitně připravený tým – vítězství pro pacienta

Česká společnost pro implantologii  již sedmým rokem nabízí  zájemcům o dentální implantologii z řad lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek a asistentek různé typy systematického vzdělávání .  Pro zvyšování odborné způsobilosti  v oboru dentální implantologie připravila ČSI vzdělávací  programy nejen pro lékaře, kteří se zabývají implantologií nebo jen protetikou na dentální implantáty, ale i zubní techniky , dentální  hygienistky a asistentky.

Tyto programy v rámci Curricula  implantologie ČSI  jsou určeny nejen pro začátečníky , ale i pro ty, kteří již určité znalosti i zkušenosti mají. Curricula implantologie ČSI jsou kvalifikovaná, ucelená a certifikovaná vzdělávání v oboru dentální implantologie pro lékaře, zubní techniky, protetiky, ale i dentální hygienistky a asistentky. Chceme, aby tato vzdělávací činnost probíhala jak na úrovni teoretické, tak především na úrovni praktické, s ohledem na nejnovější trendy při zavádění nových postupů a materiálů, které vycházejí z klinických výzkumů, vývojů i praxe s přihlédnutím k potřebám začínajících i pokročilých implantologů a zubních techniků v terénní praxi. I když v rámci kurzů jsou představovány ověřené systémy, materiály, postupy a technologie různých výrobců, nejsou tato  vzdělávání firemně zatížené. Pro zkušené lékaře, zubní techniky, dentální hygienistky v oboru dentální implantologie jsou určeny vzdělávací kurzy v rámci Continua  implantologie  ČSI.  V těchto prakticko- teoretických kurzech je dostatečný prostor pro věnování se jednotlivým tématům podrobně a detailně a možnost seznamovat  účastníky průběžně s aktuálními novinkami v dentální implantologii.

Vzdělávací akce pro zubní  techniky a dentální hygienistky jsou připravovány díky spolupráci s  Komorou zubních techniků České republiky a Asociací dentálních hygienistek  ČR. Všem zájemcům o dentální implantologii jsou pak určeny  i Odborné implantologické kongresy ČSI, které jsou svojí tématikou zaměřeny jak na lékaře, zubní techniky, dentální hygienistky i asistentky.

Hlavním cílem všech typů vzdělávání je kromě zvýšení  odborné úrovně teoretické a praktické i vytvoření týmů a zvládnutí týmové spolupráce lékař –zubní technik- dentální hygienistka – asistentka. Česká společnost pro implantologii klade velký důraz nejen na kvalitu obsahu všech odborných akcí, ale i na výběr vysoce kvalifikovaných referentů v oboru dentální implantologie ať již z klinických, vědeckých pracovišť  či z předních privátních praxí u nás i v zahraničí. Všechny odborné akce probíhají na akademické půdě  3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V letošním roce pokračuje 2.cyklus Curricula implantolgie pro lékaře, kterého se účastní 18 lékařů z Čech i Slovenska. V listopadu zahajujeme  již 3.cyklus tohoto jediného systematického vzdělávání u nás.  V únoru byl zahájen první cyklus Curricula implantologie pro dentální hygienistky a asistentky.  Poprvé tak mají možnost naše hygienistky a asistenky získat ucelené vědomosti z dentální  implantologie. V rámci teoretických přednášek  i praktických cviční mají možnost naučit se a poznat obecné zásady implantologie, kompletní průběh implantologického ošetření – od naplánování ošetření, operační a protetickou  fázi, až po vlastní hygienickou péči o implantologického pacienta  před,  v průběhu a hlavně po ukončení ošetření.

V loňském roce měl proběhnout první cyklus Curricula implantologie pro zubní techniky a protetiky, ale pro malý počet zájemců bylo toto vzdělávání odloženo.  V současné době připravujeme nové termíny a probíhají jednání s přednášejícími. O zahájení vás budeme informovat.

Continua naší společnosti  nabízejí  v letošním roce zajímavá témata pro lékaře a zubní techniky  z protetiky na implantáty. Problematika úspěšné a dlouhodobé léčby pomocí implantátů z pohledu správného vyhodnocení situace a stanovení  optimálního parodontologicko – implantologického ošetření, rozpoznání rizika  periimplantitid a současné koncepty  v léčbě těchto komplikací, určitě zaujmou nejen  implantology, ale i parodontology.  Pro tým  lékař– zubní technik- dentální hygienistka, asistentka  je určené téma o významu a správné technice digitální fotografie v implantologii.

VIII. Odborný  implantologický  kongres ČSI , který se koná  4.října 2013, bude tématicky převážně zaměřen na  současné možnosti  „digitální implantologie“. Přál  bych si, aby vám vzdělávací programy, které Česká společnost pro implantologii připravila na rok 2013, přinesli mnoho poznatků, úspěchů i příjemných zážitků  při samotném vzdělávání a pomáhali vám při ošetřování vašich pacientů.

Se srdečným a kolegiálním pozdravem

za výbor ČSI                                                                                            MUDr. Jiří Hrkal  – viceprezident ČSI

Podrobné informace o akcích, tématech, referentech i přihlášky najdete na www.implantologiecsi.cz