Aktuality

Kandidáti pro volby do Rady a Revizní komise KZT

14. 1. 2013

=

Vážení kolegové,

=

rádi bychom Vám připomněli, že jarní Sněm KZT, který je plánován na konec dubna 2013, bude volební.

Vyzýváme proto všechny zájemce o práci v Radě KZT a v Revizní komisi, aby se včas přihlásili.

Pro zájemce o kandidaturu je v rubrice „Volby 2013“ umístěn formulář přihlášky, kterou podle Vnitřního předpisu č. 2 upravujícího podmínky volební kampaně, je zájemce povinen vyplnit a spolu s fotografií odeslat nejpozději do 31. 1. 2013 Radě Komory na e-mail: sekretariat@komorazt.cz.