Aktuality

Přijetí KZT ČR do AVDZP

14. 11. 2012

=logo

=

=

Přijetí KZT ČR do Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

=

Dne 1.11.2012 se konalo v Mikulově plenární zasedání AVDZP, na kterém byla jako kolektivní člen přijata KZT ČR. Žádost o přijetí jsme podali krátce poté, kdy jsme byli státem opět nuceni  zaregistrovat se jako výrobci zdravotnických prostředků. Jsme rádi, že byla KZT do asociace přijata, přesto že naše výrobky jsou zařazeny do kategorie „zdravotnický prostředek zhotovený individuelně na zakázku“ a podléháme trochu jinému režimu než běžní výrobci – podnikatelé.

Jedná se o organizaci, která, jak již z názvu vyplývá, sdružuje výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků Jedná se o asociaci s dlouhou tradicí, a velmi úspěšným know-how, která je respektovaná na úrovni státní správy a na mezinárodní úrovni. Zástupci asociace jsou například členy skupin, které se podílejí na tvorbě legislativy. Toto i nám, jako novým členům bude do budoucna umožněno.

Základním posláním asociace je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj oboru zdravotnických prostředků. Kromě toho hájí zájmy svých členů. Asociace je profesním i stavovským sdružením, kde se členové scházejí z pocitu vnitřní potřeby.

Asociace aktuálně sdružuje 86 členů/firem (z toho 3 ze SR), jednoho kolektivního člena/KZTČR a dva přidružené členy.

Jak probíhalo samotné přijetí KZT.

Přijetí nových členů bylo plánováno v druhé polovině programu plenárního zasedání. Byly přijímány tři nové firmy, KZT jako třetí v pořadí. Součástí přijímacího řízení je prezentace žadatele o přijetí, kterou přednesla prezidentka KZT. Krátce informovala o KZT, její struktuře, hlavním poslání. Poté seznámila přítomné se systémem, ve kterém se jako výrobci zubních náhrad nacházíme, když jsme v legislativě zakotveni jako poskytovatelé zdravotní péče a zároveň jako výrobci zdravotnického prostředku. Krátce popsala pozici, ve které se zubní technik nachází při výrobě „I“ kódů a výši jejich úhrad. Na závěr vyjádřila naději, že díky asociaci bude o zubním technikovi více slyšet a KZT se dostane do lepších vyjednávacích pozic.

Přítomní jednomyslně přijetí KZT ČR odsouhlasili. Paní prezidentka obdržela „Osvědčení o členství“, stanovy a etický kodex asociace. ¨Předseda asociace JUDr. Kopeček poblahopřál prezidentce k přijetí a požádal o budoucí aktivní spolupráci, kterou prezidentka přislíbila.

Doufáme, že spolupráce přinese něco nového a dobrého.

 

prijeti      Top

=