Aktuality

Jaký byl Pragodent 2012 ?

24. 10. 2012

pragodent

=

Podzim 2012 na Výstavišti v Praze – Holešovicích patřil již podvacáté tradičnímu renomovanému mezinárodnímu dentálnímu veletrhu PRAGODENT.
Konal se v termínu od 11. do 13. října a je právem označován jako nejvýznamnější veletrh pořádaný v areálu Výstaviště Praha – Holešovice, tradičně se zde schází dentální špička jak z ČR, tak i ze zahraničí, a stal se neodmyslitelnou a nepostradatelnou součástí stomatologického trhu. Veletrh PRAGODENT slavil 20. výročí konání, byl letos jubilejní a prostoupený slavnostní atmosférou.

Partnery konaného ročníku veletrhu PRAGODENT 2012 byly Asociace CZECHDENT, Česká stomatologická akademie a Komora zubních techniků ČR.

Letošní 20. mezinárodní dentální veletrh se může řadit mezi ty nejúspěšnější. Sice ještě nemáme přesná čísla zúčastněných, ale přihlášených bylo cca 700 vystavovatelů nebo firem z 36 zemí a k dispozici jim byl dán prostor 10 100 m2 výstavní plochy. Opět byl tento veletrh doprovázen unikátní prestižní akcí DENTAL SUMMIT PRAGUE, pořádaný Českou akademií dentální estetiky, tento rok byla akce rozšířena na tři dny. Samozřejmě nechyběl ani ostatní doprovodný program s přednáškami na téma „Ekonomika stomatologie 1997-2012“, „Management přímých plateb“, „Plánované změny v sazebníku úhrad“ a další doprovodné akce.

=
Protože v současné době probíhají jednání o budoucí podobě sazebníku stomatologických výrobků a výši jejich úhrad byly k tomuto tématu v doprovodném programu pod názvem „Plánované změny v sazebníku úhrad“ podány podrobnější informace prezidentkou KZT Alexandrou Seidlovou.
=

Pokud jste se neúčastnili Pragodentu, máte možnost se zúčastnit akce „INFÓRUM“, kde budou informace o plánovaných změnách v sazebníku úhrad znovu prezentovány.

slav.vecer1=
Potřetí se letos na Pragodentu uskutečnila soutěž TOP OF PRAGODENT 2012. O hlavní cenu v jednotlivých kategoriích se celkem ucházelo 45 nominovaných produktů a služeb.
Hodnotící komise z celkového počtu všech přihlášených produktů a služeb vybrala ty nejlepší v kategoriích: materiály a nástroje, přístroje, služby pro ordinace a laboratoře, prevence a hygiena. Výsledky byly vyhlášeny v rámci slavnostního večera ve čtvrtek 11.10.2012.

  =
Komora zubních techniků již podruhé přihlásila do kategorie„služby pro laboratoře“ produkt soutěž „Školu roku“. Loni tento produkt získal čestné uznání a letos hlavní cenu.

Busson

=
Stánek KZT jako by byl prozářen jižním sluncem. Asi to způsobila expozice zubního technika z Francie pana Bertranda Bussona, který předvedl část ze svého umění a dokázal, že naše profese je odbornou činností, která k umění, kreativitě a tvořivosti nemá daleko. Anebo byl stánek provoněn jižní atmosférou díky baru v havajském stylu, kde se podávaly míchané nápoje, a proto není divu, že na stánku KZT bylo stále rušno.

=
předání poháru
V pátek 12.10.2012 ve 13:00 hodin byly na stánku KZT slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže „Škola roku“, které se účastnilo celkem 7 škol z České republiky. Celý systém soutěže spočíval v tom, že učitelé přihlášených škol se zúčastnili školení ve Slovinsku, aby poté mohli své zkušenosti a poznatky předat svým studentům, kteří potom museli zhotovit výrobky podle zadání. Koordinátorkou letošního ročníku byla paní Jana Černá. Celý tento projekt pomáhá KZT realizovat firma Interdent a náleží jí za to velké díky. Vyhlášení a předání poháru byl přítomen i sám majitel firmy Interdent p. Iztok Zagožen a ředitel české pobočky Ing. Pavel Sova.

 

 Školy musely vyrobit 2 náhrady, u kterých byla hodnocena tato kritéria:

 U částečné skeletové náhrady horní, předního a zadního patrového třmenu: přesnost konstrukce na modelu, umístění patrového třmenu, analýza vedení spon, postavení zubů, artikulace, rozsah báze, celkové vypracování přechodu kov-báze, celkové vypracování přechodu zub-báze, vyleštění skeletové náhrady, čistota práce i modelu.

 =
U můstku dolní čelisti – konstrukce pod metalokeramiku s protiskusem: krčkový uzávěr pilířových zubů, příprava konstrukce pro fazetování, technická šíře s ohledem na morfologii a funkční artikulaci, zařazení do oblouku, celkové opracování, dosazení konstrukce – pasivní přesnost, model, umístění a tvar dotekového mezičlenu.

  =
Členy hodnotící komise byli:
Drápela Zdeněk, Franková Kristina, Klingorová Eva, Kořánek Milan, Průša Leo, Tříska Jaromír, Tříska Pavel
Hodnocení probíhalo systémem známého školního známkování, tzn., že vítězem se stal ten, jehož počet sečtených bodů byl nejnižší.

vítězné práce=
Vítězem s nejnižším počtem bodů 247 se stala škola v Hradci Králové, jejich výrobky byly pod označením čísel 4 a 11.


Pohár „Školy roku“ převzala z rukou pana Ing. Pavla Sovy vyučující Bc. Petra Doubravová. Zároveň převzala i hlavní ceny pro vítěze – dvě publikace „ Estetika v protetice“ od autora Irfana Ahmada, které byly určeny autorům vítězných prací a kterými jsou studenti Patrik Bohuněk a Ondřej Forman.

  =
Výhercům gratulujeme, jejich výrobky nebyly úplně excelentní, ale byly ze všech nejlepší – ostatní školy dosáhly daleko vyššího počtu bodů (nad 300), což svědčí o horší úrovni provedení, ale přesto nikdo neodešel s prázdnou, za účast v 2.ročníku soutěže KZT věnovala účastníkům plakety.

A ještě PRAGODENT 2012 v obrazech……

stánek 1

stánek 2

stánek 3

  info sazebník   skola roku 1

  bar   casopis

  hodnotící komise   skola roku

  Busson2   výrobky Busson

  prezentace Busson   slav.vecer

  stanek4   stanek5