Aktuality

Důležité – program přednášek na Pragodentu

4. 10. 2012

=

Vážení kolegové,

=

v současné době probíhají jednání o budoucí podobě sazebníku stomatologických výrobků a výši jejich úhrad. Podrobnější informace budou podány na Pragodentu. Půjde o dva krátké vstupy v doprovodném programu v malém přednáškovém prostoru vedle stánku KZT.

Přijďte si pro informace!

Členové Komory obdrží spolu ze zápisem z jednání Rady KZT ze dne 27.9. pozvánku na Pragodent, kterou si po vyplnění mohou u pokladny vyměnit a dostanou vstupenku zdarma. Členům, kterým je zápis rozesílán e-mailem, bude pozvánka doručena poštou v obálce bez zápisu. 

Pragodent prednasky final2