Aktuality

Continuum České společnosti pro implantologii

20. 9. 2012

logo CSI

Odborná akce ČSI

Continuum  České společnosti pro implantologii

=

14. září 2012 se uskutečnila ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze, další odborná vzdělávací akce České společnosti pro implantologii v rámci Continua implantologie, která byla určena nejen pro lékaře, ale i zubní techniky. Akce byla připravena ve spolupráci s Německou společností pro implantologii (DGI).

Přednášku na téma – Implantáty a protetika na implantáty ve zbytkovém chrupu přednesl Prof. Dr. Dipl. Ing. E.J. Richter z Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu.

Tento celodenní seminář byl zaměřen na problémy a možnosti protetické léčby za použití implantátů, jako strategických pilířů, ve zbytkovém chrupu. Je známo, že životnost a funkčnost snímacích i fixních náhrad v těchto případech závisí mimo jiné především na kvalitě parodontu pilířových zubů a na jejich rozložení v čelisti. Z biomechanického hlediska mají proto zvláštní význam špičáky a moláry. Pro stabilizaci a podporu náhrady je nutné usilovat o udržení těchto „strategických pilířů“. Implantáty mohou díky své „ankylotické“ fixaci v kosti a díky svým vhodným kotvícím prvkům převzít a vykonávat funkci výše zmíněných pilířů. Zaměření semináře bylo na všeobecné úvahy i konkrétní tipy a rady, jak pomocí implantátů na „strategicky důležitých pozicích“ můžeme relativně snadno zhotovit, případně „přestavět“ stávající náhrady, které jsou dlouhodobě funkčně stabilní. To je přínosem především pro starší pacienty. Ukázalo se, že je výhodnější nahradit méně hodnotné riskantní pilíře implantáty s vyšší protetickou hodnotou. Jako zvláště rizikové se ukazují především pilíře významným poškozením parodontu, zuby se ztrátou vitality nebo zuby, které jsou umístěny jako „zbytkové“ ve frontálním úseku. Ztráta takového pilíře může vést k selhání nebo výraznému snížení stability a funkčnosti zubní náhrady. V těchto případech je výhodné použít implantáty, které mají dlouhodobou životnost. Vše bylo doloženo na řadě klinických a rentgenologických případech, které jsou sledovány více jak deset let.

Tato přednáška byla druhou z celého cyklu připravovaných seminářů v rámci Continua zaměřených na komplexní problematiku Implantáty a protetika – v bezzubých čelistech, částečně ozubených čelistech,ve zbytkovém chrupu nebo při náhradách jednoho či několika zubů, které jsou určeny lékařům i zubním techniků. Další se uskuteční v září 2013.

Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.

Prezident ČSI

Continuum Richter 2012