Aktuality

Nabídka bakalařského studia na Slovensku.

17. 6. 2012

=

Vážení kolegové,

=

Slovenská komora zubních techniků nás požádala o zveřejnění následující nabídky:

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave oznamuje, že v školskom roku 2012/2013 otvára dennú aj externú formu štúdia v študijnom odbore zubná technika.

Poplatky za štúdium sú znížené.

Bližšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke http://www.vssvalzbety.sk/

Na externú formu štúdia sa prijímacie pohovory nerobia a na dennú sa konajú v mesiaci jún 2012.

 

S pozdravom doc. PaedDr. Eliška Knošková, PhD.

=