Aktuality

20. výročí založení Slovenské komory zubních techniků

18. 6. 2012

=

Vážení kolegové,

=

Zástupci Rady Komory zubních techniků ČR (p. Seidlová, p. Kroupová a p. Vrchlabský) se zúčastnili slavnostního aktu, konaného v rámci 20. výročí založení Komory zubních techniků Slovenské republiky, který se uskutečnil 15. – 16. června v účelovém zařízení Kanceláře Národní rady SR Častá – Papiernička.

Toto účelové zařízení leží v překrásném horském prostředí chráněné krajinné oblasti Malé Karpaty přibližně 40 km severovýchodně od Bratislavy a je přímo ideální pro organizování vzdělávacích a společenských akcí.

papiernička1

Zástupci KZT ČR byli přijati velmi srdečně, pocítili přátelskou a nezaměnitelnou atmosféru, vychutnali si slovenskou pohostinnost, která je našim slovenským sousedům vlastní.

Součástí programu oslav 20. výročí SKZT byla konference, která probíhala v pátek v odpoledních hodinách, a které se zúčastnila řada vzácných hostů:

 

za Ministerstvo zdravotnictví SR:

Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – ředitelka odboru zdravotnického vzdělávání Ministerstva zdravotnictví SR

PharmDr. Rastislav Pullman  – ředitel odboru kategorizace, cenotvorby a lékové politiky

 

za VŠZ a SP sv. Alžběty:

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. – vedoucí Katedry Teoretických disciplín, Laboratorních vyšetřovacích metod a Zubní techniky VŠZ a SP sv. Alžběty v Bratislavě

prof. Ing. Libuša Radková, PhD. – vedoucí pracoviště ve městech Nové Zámky a Dunajská Streda, pedagog na Trnavské univerzitě

 

za Slovenskou komoru zubních lékařů:

MUDr. Marián Sivák – člen prezídia Slovenské komory zubních lékařů

MUDr. Juraj Blada – zubní lékař, krajský odborník, zakladatel Slovenské komory zubních lékařů

 

listina SeidlováSlavnostní projev přednesl prezident SKZT Mgr. Jaroslav Šaár, dipl.z.t., za Slovenskou komoru zubních lékařů promluvil MUDr. Marián Sivák a za Českou republiku přednesla krátkou zdravici prezidentka KZT Alexandra Seidlová.

V rámci konference byla předána vyznamenání všem těm, kdo aktivně pracovali v SKZT i na úrovni regionálních komor, kterých má Slovenská komora ZT 8, ale i všem, kteří se během 20 let zasloužili a podíleli aktivní prací na zajišťování profesního rozvoje zubního technika. Mezi oceněnými byla i prezidentka KZT ČR Alexandra Seidlová.

Nechyběl ani kulturní zážitek – konference byla zpestřena hudební vložkou hry na flétnu a kytaru, po společenské slavnostní večeři bylo možno shlédnout divadelní představení a večer byl završen diskotékou. Druhý den pokračoval zajímavými přednáškami a dalším doprovodným programem.

Děkujeme slovenským kolegům za pozvání a doufáme, že se s nimi v brzké době setkáme na akci, kterou chystáme, pro vás zubní techniky, na konci října tohoto roku v Praze.

Pro bližší informace o této akci sledujte aktuality na webu KZT!!

 

papiernička3

papiernička4

papiernička9

papiernička8

papiernička7

papiernička5

papiernička6

papiernička10