Aktuality

Policie ČR: naléhavá žádost o pomoc….

15. 5. 2012

=

POLICIE ČR: NALÉHAVÁ ŽÁDOST O POMOC PŘI PÁTRÁNÍ

=

Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy, se obrací na zubní techniky s žádostí o spolupráci při identifikaci mrtvé ženy nezjištěné totožnosti.

Dne 6. 12. 2011 byly v Praze 4 nalezeny ostatky lidského těla. Jednalo se o nález horních končetin, které patřily ženě. Následně dne 24. 12. 2011 byl nalezen trup v oblasti Praha 3, lesopark Na Krejcárku a dne 29. 1. 2012 v Praze 8 – Karlín, Rohanské nábřeží byla v křovinatém porostu nalezena hlava. Nařízenou soudní pitvou bylo zjištěno, že všechny nalezené části patří jedné osobě, a to ženě neznámé totožnosti ve věku 40-50 let, cca 170 cm vysoké, světlé pleti, světle hnědých vlasů. Žena v nadměrné míře požívala alkoholické nápoje. Vzhledem ke stavu nálezu nebyly zjištěny žádné markanty vedoucí k identifikaci poškozené. V průběhu pitvy nalezené hlavy bylo zjištěno, že chrup neznámé ženy je defektní a v horní části chrupu má vypracovaný zubní můstek. Ve spodní části chrupu část zubů zcela chybí (viz popis a foto chrupu). Soudní znalci se na základě pitvy vyjádřili, že se jedná o násilnou smrt. Vzhledem k závažnosti případu žádáme o spolupráci při pátrání po totožnosti poškozené.

Popis chrupu

Horní čelist (obr. 1,2)

Celý horní zubní oblouk je ošetřen fixní protetickou prací, celofazetovanou nejspíše kompozitním plastem a kotvenou na pilířích 17, 13, 12, 11, 23 a 27. Fazetované korunky 17 a 27 mají extendovanou palatinální kovovou plošku (obr. 3,4). Na mezičlenech 21, 22 a 24 jsou odlomené téměř celé fazety až po kov, resp. podbarvovací lak, z kovové konstrukce zde vystupují celkem pravidelně rozmístěné retenční perly. Toto poškození můstku horní čelisti bylo patrné již na místě nálezu ostatků. Na palatinálních ploškách korunek 11 a 23 je patrná abraze fazet od antagonistů v dolní čelisti.

Obr. č. 1

detail-obr.1

Obr. č. 2

detail-obr.2

Pilíře 13, 12, 11, 23 a 27 jsou podle RTG lebky endodonticky ošetřeny bez patrných kořenových čepů. Viditelné části kořenů zubů 13, 12, 11 a 23 jsou růžovofialově zbarveny (obr. 1,2), pravděpodobně endodontické výplňové hmoty Foredent (nebo obdobné resorcin-formaldehydové výplně).

Obr. č. 3

detail-obr.3

Obr. č. 4

detail-obr.4

Dolní čelist (obr. 5)

Dolní čelist má oboustranně zkrácený zubní oblouk v rozsahu zbývajících zubů 43, 41, 31, 32, 33 a 34 s abradovanými incizními hranami a rozsáhlou krčkovou kariézní lézí na 43 vestibulárně, zasahující do dřeňové dutiny. Na zubních korunkách nejsou patrné zábrusy pro spony snímatelné náhrady. Kost alveolárního výběžku v místě všech chybějících zubů včetně 42 je zcela zhojena, k jejich ztrátě tedy došlo pravděpodobně před delší dobou.

Obr. č. 5

detail-obr.5

Je možnost, že poznáte svůj výrobek a proto veškeré informace týkající se možné identity poškozené sdělte prosím sekretariátu KZT  nebo přímo Policii ČR:

Policie ČR

Krajské ředitelství hl. m. Prahy

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor obecné kriminality, 1. oddělení

Kongresová 1666/2

140 21 Praha 4

kpt. Bc. Rudolf Cvak                                                                                      nprap. Jan Adrle

Tel: + 420 974 826 409                                                                                  Tel: + 420 974 826 540

Tel: + 420 731 553 155                                                                                   Tel: + 420 731 553 155