Aktuality

Kontroly zaměřené na nelegální práci ( tzv. švarcsystém)..

3. 5. 2012

=

Vážení kolegové,

 

ze Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nám přišla následující informace:

 

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

 

Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na nelegální práci, tak jak ji nově definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Kontroly provádějí inspektoři Oblastního inspektorátu práce a postupují velmi nekompromisně. Na pracoviště firmy přicházejí neohlášeni, na místě ověří totožnost přítomných fyzických osob a následně si vyžádají kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, t.zn. pracovních smluv nebo dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Tyto doklady je nutné předložit na místě, neexistuje možnost dodatečného předložení, jinak následuje sankce, viz. výtah z tohoto zákona

=

=