Aktuality

Odkaz pro vyhledávání platnosti osvědčení

18. 4. 2012

=

Vážení kolegové,

=

Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás netušíte, jak dlouho máte platné osvědčení o odborné zůsobilosti (Brno) z důvodu automatického prodloužení ze zákona, vložili jsme nový odkaz do rubriky „Kontakt“ → Odkazy

„náhled do registru NCO NZO on-line“

V případě, že si budete chtít ověřit, do jaké doby Vám platí osvědčení o odborné způsobilosti, postupujte následovně.

Klikněte si na odkaz „náhled do registru NCO NZO on-line“. Objeví se tabulka, ve které stačí doplnit Vaše příjmení a vybrat profesi zubní technik. Pro přesnější výběr je vhodné zadat i Vaše křestní jméno. Poté zmáčknete OK a objeví se Vaše jméno, datum narození a stav registrace. Zde ovšem není uvedeno dokdy je registrace platná. Pro zobrazení doby platnosti musíte kliknout na své jméno, které je zobrazeno modře.

Po rozkliknutí se objeví tabulka, kde je vypsána celá historie prodlužování osvědčení včetně datumů platnosti.


Na Sněmu od Vás také vzešel požadavek na zveřejnění zákona, který prodlužuje dobu platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na 10 let. Jedná se o Zákon 105/2011 Sb. nazývaný rovněž jakomalá novela zákona 96/2004 Sb.“, který prodlužuje dobu platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu z 6ti na 10 let a mění poplatek za vydání nebo prodloužení  osvědčení z 500 Kč na 100 Kč.

Tento zákon najdete v rubrice „Zákony, formuláře“ pod odkazem „Zdravotnická profese a odborné vzdělávání„. Je zde vložen i dokument, ve kterém jsou pro lepší přehled zapracovány změny v tomto zákoně modrým písmem.

=

=