Aktuality

Přeregistrace nestátního zdravotnického zařízení

16. 1. 2012

Vážení kolegové,

23. září na podzimním Sněmu KZT jsme Vás informovali, že je připravován nový zákon o zdravotních službách, podle kterého budou mít provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení povinnost se přeregistrovat.

Tento zákon byl vyhlášen 8.12.2011 s  účinností od 1.4.2012. Jedná se o zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který poskytovatelům zdravotní péče (nově poskytovatelům zdravotních služeb) ukládá povinnost podat žádost o oprávnění k poskytování zdravotních služeb na krajský úřad příslušného kraje ve lhůtách stanovených v §121 zákona o zdravotních službách.

Žádosti o „přeregistraci“ je možné podávat nejdříve od 1. 4. 2012, kdy zákon nabývá účinnosti , nejpozději však do 31. 12. 2012.

V případě, že žádost nebude doručena ve lhůtě do 31. 12. 2012, registrace nestátního zdravotnického zařízení zanikne ze zákona, a to po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. 1. 4. 2015.

To znamená, že stávající registrace nestátních zdravotnických zařízení vydané dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají v platnosti pouze do 31.3.2015.

V případě, že žádost bude doručena před účinností zákona, tj. před 1. 4. 2012, nebude možné žádosti vyhovět a správní řízení bude zastaveno.

Pokud poskytovatel zdravotní péče hodlá poskytovat zdravotní služby i po uplynutí 36 měsíců, tj, po datu 1. 4. 2015, musí podat žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zmíněné lhůtě od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012.

Formuláře  žádosti pro nestátní zdravotnická zařízení budou zveřejněny na webových stránkách příslušných krajských úřadů.

Odkaz na webové stránky krajských úřadů: 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0045

 

Upozorňujeme že tzv.“přeregistrace“ nestátního zdravotnického zařízení a oznamovací povinnost výrobců zdravotnických prostředků jsou dvě naprosto odlišné povinnosti, které spolu nesouvisí.