Aktuality

Curriculum implantologie ČSI pro ZT a protetiky 2012-2013

21. 11. 2011

logo CSI

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zubní technici a protetici,

=

dovoluji si vás jménem České společnosti pro implantologii pozvat k novému ročníku Vzdělávacích programů v rámci systematického vzdělávání v dentální implantologii

 Curriculum implantologie ČSI  pro zubní techniky a protetiky 2012-2013

 V únoru 2012 bude zahájen první cyklus  Curricula implantologie pro ZT a protetiky  úvodním tématem.

Jedná se o první systematické a ucelené vzdělávání v oboru dentální implantologie, které je určené zubním technikům a lékařům se zájmem o protetiku na implantáty. Základní obsah a náplň jednotlivých témat  bude zaměřen jak na obecné základy a principy implantologie, tak především na specifickou problematiku implantologické protetiky z pohledu zubních techniků i z pohledu lékaře – protetika. Jednotlivé moduly obsahují teoretické přednášky a praktická cvičení, která jsou zejména pro zubní techniky neodmyslitelná.

Celé vzdělávání je zakončeno dvoudenním praktickým kurzem ve výukovém centru –

BEGO Training Center Univerzity v Brémách a závěrečným odborným pohovorem s udělením certifikátu České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF Univerzity Karlovy v Praze. Na základě spolupráce naší implantologické společnosti a Německé společnosti pro implantologii DGI jsou zajištěni vysoce kvalifikovaní referenti z řad lékařů a zubních techniků, kteří jsou zárukou poskytování objektivních a kvalitních informacích, včetně používání nejnovějších metod ,postupů a materiálů v dentální implantologii. Odborným garantem celého projektu vzdělávání  je Komora zubních techniků.

Pro účastníky Curricula implantologie je zajištěn i odborný časopis ZZI (JDI- Journal of Dental Implantology),kde jsou aktuální odborná sdělení v německém i anglickém jazyce.

Byla vydána  brožura s kompletním přehledem všech vzdělávacích akcí, které Česká společnost pro implantologii připravila pro rok 2012-13 ve které jsou uvedeny veškeré informace o tématech, termínech, referentech i podmínky pro absolvování. Tyto informace jsou i na našich webových stránkách http://www.implantologiecsi.cz/ . Brožuru Vám rádi zašleme na Vaši adresu.

Uzávěrka závazných přihlášek je 15.12.2011!!!

Věřím, že  zde získáte nejen kompletní a nejnovější poznatky z dentální implantologie, ale i poznáte mnoho nových kolegů i odborníků od nás i ze zahraničí.

S kolegiálním pozdravem

Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.

Prezident ČSI