Aktuality

Bakalářské studium pro české zubní techniky v Bratislavě

27. 6. 2011

=

Vážení zubní technici,

=

Slovenští kolegové oslovili Komoru zubních techniků s nabídkou bakalářského studia pro české zubní techniky. Pokud by někdo z Vás měl zájem o toto studium předkládáme níže podrobnosti této nabídky.

 

Studijní obor Zubná technika 7. 4. 2011

 

Rozsah studia: 3 roky

Udělený titul: Bc. ( bakalář )

Státní závěrečná zkouška: odborné předměty (fixní protetika, snímatelná protetika, technologie zpracování materiálů, technologie a zpracování materiálů)

Délka studia: 6 semestrů

V zimním semestru se studuje 12-14 dní ve dvou blocích (například 6/7 dní v říjnu a 6/7 dní v lednu – podle možností volných učeben ve spojení se zkouškami jednotlivých odborných předmětů).

V letním semestru je počet dní a bloků stejný jako v zimním semestru.

Předměty, které jsou během celého studia: stomatologické protézy, technologie, anatomie, první pomoc, patologická anatomie, organizace zdravotnictví, rentgenologie, implantologie, mikrobiologie, čelistní ortopedie, stomatochirurgie, dentální hygiena, anglický jazyk…

Poplatek za studium (byl 540 eur) závisí od počtu studentů. Podle rozhovoru s panem rektorem VŠZaSP sv. Alžbety prof. MUDr. V. Krčmérym, DrSc. při počtu nad 30 studentů v externí formě bude poplatek snížený o 30- 50%. Proto bychom byli velmi rádi, kdybyste i Vy, přišli mezi nás. Vždyť zubní technici jsou vždy a všude dobrá partie.

Přihlášky musí být vyplněny ve slovenském jazyku. Možnost vyhledání na internetu – Ministerstvo školství – přihláška na bakalářské externí studium. Přihláška ke stažení a vysvětlivky k vyplnění.

Pokud byste měli problém při vyplňování přihlášky se slovenským jazykem – můžete požádat paní Klimovou ze sekretariátu KZT, která vám se slovenštinou ráda pomůže.

Vyplněné přihlášky společně s potřebnými údaji pošlete na adresu:

VŠZaSP sv. Alžbety

Palackého 1

Študijné oddelenie

Bratislava 811 02