Aktuality

Stomatologické ekonomické fórum (SEF)

8. 5. 2011

=
V Praze dne 6. května 2011 v Ústavu molekulární genetiky proběhlo Stomatologické ekonomické fórum (SEF).

Jedná se o první ekonomickou konferenci v historii stomatologických akcí, kde se sešli stomatologové a zubní technici a řešili společně problematiku ekonomie celého oboru.

 

    sef1   sef2

Konference seznámila účastníky se závěry statistických še­tření nákladů práce stomatologů i zubních techniků, in­formovala o reálných hodnotách minutové sazby a poprvé v historii české stomatologie – formulovala „náklado­vé ceny“ stomatologů a nákladové ceny zubních techniků s jasným do­poručením a apelem na nebezpečí podnákladových cen.

 

   sef3   sef4

14 dní po ekonomické odborné konferenci bude s tě­mito cenami seznámena i laická veřejnost, a to formou tiskové zprávy tiskovým agenturám a médiím – spuštěním webu www.cenyzubnipece.cz, který bude i do budouc­na z pohledu laické veřejnosti zdrojem pravidelně aktua­lizovaných informací o exaktní, transparentní a korektní ceně výkonů i výrobků české stomatologie.

I tento web bude akcentovat nebezpečnost podná­kladových cen ve stomatologii, především s ohledem na kvalitu zubní péče a kvalitu protetiky.

 

   sef8   sef9

V dokumentu nákladové ceny zubních laboratoří zveřejňujeme informace o aktuální a korektní hladině „reálných průměrných cen“ jednotlivých výrobků v zubních laboratořích. Kromě průměrných hodnot informujeme o obvyklých cenových intervalech – dolní cenovou úroveň exaktně formuluje „nákladová cena“ a zveřejňujeme i orientační určení, v jakých cenových úrovních můžete očekávat stomatologické výrobky v nejkvalitnějších zařízeních, tvořících „horních 10%“ kvalitativní škály zubních laboratoří v ČR.

Chceme podpořit kvalitu zubní péče v ČR – exaktním pojmenováním hranice nákladovosti, respektive konkrétním odhalením „podnákladových cen“ u jednotlivých typů stomatologických výrobků. Chceme zřetelně informovat o rizicích spojených s rozšířeným nešvarem českých laboratoří – nabízet lékařům za nereálně nízké „podnákladové ceny“ adekvátně nízkou kvalitu (respektive nekvalitu) stomatologických výrobků.