Aktuality

!! Právní rozbor vzorové smlouvy z webu ČSK

5. 5. 2011

=

Vážení zubní technici, kolegové

=

Informovali jsme vás, že se na stránkách České stomatologické komory objevila vzorová smlouva, která upravuje obchodní vztah mezi zubní ordinací a zubní laboratoří.

Doporučovali jsme všem zubním technikům, nepodepisovat takto koncipovanou smlouvu, protože tato smlouva je nevyvážená a navíc obsahuje klauzule, které by mohly v konečném důsledku vaši firmu poškodit.

Rada Komory ZT nechala zpracovat právní rozbor, který mimo podrobného právního rozboru jednotlivých velmi sporných bodů říká:

Text této smlouvy je pokusem o jednostranný diktát v rovnoprávném obchodním vztahu mezi zubařem a zubním technikem ze strany zubaře.

Podrobné znění právního rozboru je určeno pouze členům Komory zubních techniků, kteří ho naleznou v rubrice

důležité informace

Ti zubní technici, kteří nejsou členy Komory musí pochopit, že služby právníků nejsou zadarmo, v případě naší organizace, která je nezisková, jsou tyto služby hrazeny z členských příspěvků – takže je odmítáme poskytovat všem.

Členy KZT budeme samozřejmě informovat o dalším postupu Rady KZT.