Aktuality

KZT ČR vás zve na Stomatologické ekonomické fórum (SEF)

8. 4. 2011

=
Vážené kolegyně a kolegové, 

Komora zubních techniků ČR ve spolupráci s Českou stomatologickou akademií připravuje na pátek dne 6. května 2011 společnou ekonomickou konferenci zubních techniků a stomatologů pod názvem „Stomatologické ekonomické fórum (SEF)“. Akce je zařazená do systému celoživotního vzdělávání zubních techniků a získáte za ní 4 kreditní body.

 

             Vzhledem k omezené kapacitě konferenčního sálu je nutné, aby zubní technici nahlásili svou účast na sekretariát buď telefonicky na č. 224 213 168 nebo na mobil 602 224 298, nebo písemně na adresu KZT ČR, či e-mailem na adresu sekretariat@komorazt.cz nejpozději do 3. května 2011.

 

            Účastnický poplatek ve výši 950,- Kč je nutné uhradit převodním příkazem na číslo účtu KZT ČR 195781838/0600, variabilní číslo: rodné číslo účastníka, konstantní symbol: 0308. Daňový doklad k provedené platbě obdržíte při registraci před zahájením konference. V ojedinělých případech lze účastnický poplatek uhradit v hotovosti při registraci před zahájením.

 

 Jak se dostanete na fórum ?

          Trasou metra „C“ vystoupíte ve stanici „Budějovická“, pokračujete výstupem do ulice Antala Staška a k poliklinice (pokud chcete být co nejblíže zmiňovanému výstupu, nastupte ve směru jízdy od Florence do prvního vagonu metra, naopak ve směru jízdy od Hájů nastupte do posledního vagonu metra, dále po vystoupení z vagonu vyjedete pohyblivými schody do „podchodu“, kterým projdete rovně do zadní části a po pravé straně vyjedete druhými pohyblivými schody na povrch).

V bezprostřední blízkosti metra se nachází autobusová zastávka, ze které odjedete BUSem č. 193 (jeho interval je 10 min.) do zastávky „Ústavy Akademie věd“ (jízda trvá cca 11 min.). Tato zastávka je konečnou stanicí uvedené autobusové linky. Přímo proti zastávce je hlavní vchod do areálu ústavů.

V pravé části vchodu je vrátnice, ve které je nutné se zaregistrovat (účastníci, kteří se přihlásí na sekretariát, nahlásí své jméno, nepřihlášení účastníci se budou muset zaregistrovat jako návštěva). Po registraci ve vrátnici pokračujte po levé straně mírně do kopce až na úplný konec, kde se nachází kongresový sál (kinosál).

 

            Těšíme se na Vaši účast.

 

 

                                                                                                          Rada KZT ČR

 

SEF_2011_1str