Aktuality

Důležité upozornění KZT ČR

30. 4. 2011

=

Vážení zubní technici, kolegové

=

Upozorňujeme, že se na stránkách České stomatologické komory objevila vzorová smlouva, která upravuje obchodní vztah mezi zubní ordinací a zubní laboratoří.

Doporučujeme všem zubním technikům, nepodepisovat takto koncipovanou smlouvu.

Tato smlouva je nevyvážená a navíc obsahuje klauzule, které by mohly v konečném důsledku vaši firmu poškodit.

V následujících řádcích vás seznámíme s důvody, proč smlouvu v tomto znění nepodepisovat:

V lednu tohoto roku byl novelizován občanský zákoník, který s účinností od 23. února 2011 mění délku zákonné záruční doby u stomatologických výrobků zhotovených na zakázku ze stávajících 6 měsíců na 2 roky.  Mezi lékařem a pacientem vzniká obchodní vztah, který je řízen podle občanského zákoníku spotřebitelskou smlouvou o zhotovení věci na zakázku (stomatologického výrobku).
Z této smlouvy vyplývá oběma smluvním stranám (lékaři i pacientovi) řada práv a povinností.

Obecně lze konstatovat, že zubní lékař je povinen výrobek zhotovit a odevzdat řádně a včas a pacient je povinen mu k tomu poskytnout odpovídající součinnost a případně zaplatit dohodnutou cenu. Je třeba na tomto místě připomenout, že pacient, který si u zubního lékaře objednal stomatologický výrobek, není v žádném smluvním vztahu k laboratoři, která výrobek fakticky zhotovila. Laboratoř je subdodavatelem zubního lékaře, za bezvadnost a včasné odevzdání výrobku odpovídá pacientovi vždy zubní lékař.

Jenže smlouva, která se uzavírá mezi zubní ordinací a laboratoří, není smlouvou spotřebitelskou, je uzavřena mezi dvěma obchodními subjekty, a řídí se podle obchodního zákoníku.

Obchodním zákoníkem není dána povinnost poskytovat dvouletou záruku, skutečná záruka je dána smlouvou mezi lékařem a laboratoří nebo prohlášením laboratoře, zejména ve formě záručního listu.

Je na vašem uvážení, jakou smlouvu vaše laboratoř s ordinací uzavře, ale v případě akceptování dvouleté záruky doporučujeme značné navýšení ceny výrobku k pokrytí případných ztrát. Platí to hlavně u výrobků zhotovovaných z levných materiálů.

Pro členy Komory zubních techniků necháme zpracovat právní posouzení této vzorové smlouvy a o výsledku je budeme informovat.  

                                                                                                                                                                   Rada KZT ČR