Aktuality

Informace o „malé novele“ zákona č. 96/2004 Sb.

13. 2. 2011

Na Ministerstvo zdravotnictví, odbor vzdělávání a vědy, přicházejí poslední dobou stále častěji telefonické a e-mailové dotazy, které se týkají účinnosti tzv. „malé novely“ zákona č. 96/2004 Sb.

První informace o novele zákona č. 96/2004 Sb. byly zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a ČAS na konci minulého roku. Informace o této novele také proběhly v odborném tisku a občas se objevují i v našich hlavních denících. Protože často dochází i k chybným interpretacím, mají nelékařští zdravotničtí pracovníci často rozdílné nebo mylné informace.

Nejvíce sledovanou informací je doba účinnosti zákona, a to vzhledem novelizačnímu bodu, který navrhuje prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu ze 6 na 10 let a snížení správního poplatku za prodloužení osvědčení z 500 Kč na 100 Kč.

Podle návrhu pořadu řádné schůze Poslanecké sněmovny ČR je novela zákona zařazena k projednávání na úterý 1. února 2011. I když se předpokládá její rychlé projednání a schválení, nelze se spoléhat na to, že už není potřeba si žádat o prodloužení osvědčení, zvláště u těch osvědčení, jejichž platnost končí v průběhu několika následujících týdnů či měsíců.

Odbornou veřejnost upozorňujeme, že „malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb. dosud schválena nebyla a není platná.

Odbor vzdělávání a vědy MZ doporučuje všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, aby při podávání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení postupovali podle dosud platných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. a nepodléhali spekulativním výpočtům účinnosti zákona a nevystavovali se tím možným nepříjemnostem se skončením platnosti osvědčení.

Informace o jejím schválení a nabytí účinnosti se zdravotníci včas dozví, informace budou aktuálně zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Průběh legislativního procesu lze i sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny ČR (snem.cz).