Aktuality

Pojištění v zubní laboratoři

10. 8. 2010

Pojištění zubních laboratoří je aktuální téma. V diskuzi pod příspěvkem vám zodpoví vaše dotazy specialista pojišťovny Uniqa pan David Novoveský.

Zvýhodněné pojištění stomatologických laboratoří

od

Uniqa pojišťovny

2010-08-10_0804

Vážené dámy a pánové,

na základě dohody mezi pojišťovnou Uniqa a Komorou zubních techniků si Vám dovolujeme nabídnout zvýhodněné

pojistné programy určené pro provozovatele stomatologických laboratoří. Jedná se především o

Pojištění odpovědnosti z provozu nestátních zdravotnických zařízení

Kryje škodu způsobenou provozem stomatologické laboratoře někomu jinému na životě, zdraví nebo majetku.

Zahrnuje například:

– pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo pronájmu nemovitosti.

sloužící k činnosti pojištěného.

– pojištění náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení zaměstnanců      pojištěného například při pracovním úrazu.

– úhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného.

– pojištění zástupu, brigádníků a studentů.

Dále je zde možnost připojistit například:

– odpovědnost za škodu způsobenou na věcech převzatých k opravě, úpravě, zpracování,

prodeji nebo z obdobného důvodu.

Pojištění v základní ceně zahrnuje i pojistné události jejichž příčina nastala až tři roky před sjednáním pojištění.

Pro členy Komory zubních techniků poskytujeme 10% slevu z celkové ceny pojištění.

Dále si dovolujeme nabídnout

Pojištění přerušení provozu

Tento program v případě přerušení provozu z důvodů:

–          poškození nebo zničení prostor sloužících k provozu laboratoře.

–          záplav a povodní.

–          epidemie, nákazy (karanténa).

–          nemoci odpovědné osoby.

–          úrazu odpovědné osoby.

uhradí například tyto paušální náklady:

–          nájem, zálohy na energie.

–          mzdy zaměstnanců.

–          leasingy, úvěry.

–          zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

–          náklady na zajištění zástupu.

V neposlední řadě nahradí část nebo celý ušlý zisk.

Pojištění plní i při tzv. částečném přerušení. Znamená to, že provoz nemusí být zastaven, ale pouze omezen například dočasnou omezenou pracovní schopností pojištěného z důvodů úrazu.

Pojistnou částku lze rozdělit mezi několik „klíčových“osob v rámci provozu nebo mezi více provozoven.

Také u tohoto pojištění poskytujeme členům KZT 10% slevu.

Při kombinaci obou výše uvedených pojištění sjednaných do konce roku 2010 obdrží klient exkluzivní cestovní pojištění na celý rok 2011 zdarma a dále je zařazen do VIP programu MeteoUniqa. Jedná se o varování před nepřízní počasí na konkrétní adrese formou sms zpráv.

V neposlední řadě můžeme nabídnout pojištění vybavení stomatologických laboratoří proti živelným nebezpečím, vodovodním škodám, požárům a vloupání za velmi zajímavé ceny.

Je také možné pojistit stroje a elektroniku pro případ široké škály poškození.

Pro zaměstnavatele máme připraveny možnosti příspěvků zaměstnancům na životní pojištění s využitím daňových zvýhodnění.

Všechna výše uvedená pojištění jsou daňově odečitatelná.

Základním kamenem naší nabídky je, aby každý majitel stomatologické laboratoře měl přístup k několika špičkovým pojistným programům, které pokrývají převážnou většinu rizik, za atraktivní cenu, s maximálním servisem nejen při sjednání, ale i při likvidaci případné pojistné události.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte prosím našeho specialistu:

David Novoveský

Telefon: 775 122 458

E-mail: david.novovesky@uniqa.cz